top of page

De BVA kan  u een goede (basis) brand- en inbraakverzekering van Geldplan Advies voor uw opstal (gebouw) aanbieden tegen gunstige voorwaarden.

 

Dit is een vorm van collectief verzekeren, waarbij de BVA verantwoordelijk is voor de premieafdracht aan de verzekeraar en de daarmee gepaard gaande risico's en incassokosten. 
U dient dus lid te zijn van de BVA om deel te kunnen nemen aan deze verzekering; de contributie voor 2017 is € 25,00.

De premie bedraagt inclusief assurantiebelasting  en alle overige kosten ongeveer
€ 2,46 per  € 1.000,- verzekerde waarde.

De verzekering kan per 1 januari 2017 ingaan, tenzij uw lopende verzekering op een later tijdstip afloopt; ook in dat geval kunt u nu alvast inschrijven.

Bij aanvang van de verzekering dient de elektrische installatie gekeurd te zijn of voor 1 februari 2017 gekeurd te worden. Daarna moet de elektrische installatie iedere drie jaar gekeurd worden. De BVA gaat onderzoeken wie de keuringen tegen een redelijk tarief kan uitvoeren.

Op het inschrijfformulier staat een samenvatting uit de clausules waaraan voldaan moet worden.  In de clausule bladen vindt u alle informatie over de verzekering.

Bij brandgevaarlijke werkzaamheden dient u te voldoen aan de voorwaarden die vermeld staan in de clausule.

Enkele belangrijke overwegingen bij opstalverzekering:

  1. Als uw unit is verzekerd via uw woningverzekering, is dit alleen geldig wanneer het expliciet op uw opstalpolis staat vermeld; anders is uw unit niet verzekerd. Er geldt check uw polis of bel bij twijfel uw verzekeringsmaatschappij. Bij onvoldoende dekking bent u hoofdelijk aansprakelijk voor eventuele (gevolg)schade bij derden en heeft u zelf een groot risico. Bent u wel verzekerd, dan staat de maatschappij garant voor de opstalschade.

  2. Daarnaast is er meestal een inboedel of inventaris in de unit. Deze dient u zelf te verzekeren indien gewenst.
    De inboedelverzekering kunt u eventueel mede verzekeren bij Geldplan Advies.
     

Heeft u nog vragen, dan kunt u ze stellen aan:

Geldplan advies
Dhr. Sieds Brouwer
06-51353134
info@geldplanadvies.nl

Doet u mee?
Vul dan het inschrijfformulier voor de verzekering in.
Als u nog geen lid bent, dan ook het aanmeldingsformulier Belangenvereniging invullen.

Formulieren opsturen naar:
Belangenvereniging Aldebaran, Aldebaranweg 24 8938 BD Leeuwarden (of in de brievenbus aan het hek, terrein Noord)
of de gescande versie mailen naar belangenvereniging.aldebaran@gmail.com

bottom of page