top of page

Vraag:

Kun je naast de opstalverzekering ook een inboedelverzekering voor de unit afsluiten bij Geldplan?

Antwoord:

Ja, dat kan. De opstalverzekering gaat via de BVA en daarnaast kunt u zelf via Geldplan een inboedelverzekering afsluiten.

Vraag:

Wat is de duur van de verzekering?
Antwoord:

De duur is 1 jaar met een opzegtermijn van 1 maand voor het einde van een kalenderjaar.
Bij verkoop van de unit kan per verkoopdatum worden opgezegd.

Vraag:

Als er aan mijn pand schade ontstaat na een inbraak, ben ik dan verzekerd?
Antwoord:

Ja, die schade is gedekt. Is er inboedel gestolen, dan valt dat onder de inboedelverzekering als u die heeft.

Vraag:

Er mogen geen brandbare stoffen opgeslagen zijn in de unit.
Oldtimers en campers hebben brandstof opgeslagen in hun brandstoftank.
Daarnaast hebben de campers en caravans vaak nog een tank of flessen met gas aan boord.
Bootjes met aanhangmotoren hebben vaak een losse benzinetank. Hoe zit het hiermee?

Antwoord:
Brandstof in tanks van voer- en/of vaartuigen is geen opslag, dus toegestaan.

Vraag:
Ben ik verzekerd als een huurder brandgevaarlijke werkzaamheden doet?
Antwoord:
Dan geldt de clausule brandgevaarlijke werkzaamheden. Zie pagina clausules op deze website.

Vraag:

Wanneer en hoeveel en welk soort blusmiddelen moeten aanwezig zijn?
Waaraan moet een brandblusser voldoen?

Antwoord:

Brandblussers of haspels zijn alleen verplicht bij brandgevaarlijke werkzaamheden.
Er worden daaraan verder geen eisen gesteld.

bottom of page